Ai, Jānīti, Dieva dēlsi, ...

Ai, Jānīti, Dieva dēlsi,
Ko tu vedi vezumā?
Puišiem vedi ozoliņus,
Meitām ziedu vainadziņus.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas