Iesim raudzīt, Jāņa bērni, ...

Iesim raudzīt, Jāņa bērni,
Kāda Jāņa istabiņa:
Vai ir šūta, vai ir pīta,
Vai rakstiem izrakstīta.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas