Kas tos Jāņus ielīgoja? ...

Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis!
Pirmie gani, pēc arāji,
Visupēc jaunas meitas.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas