Klausies, Jānīti, ...

Klausies, Jānīti,
Kur tevi daudzina:
Ozolu mežā,
Tur tevi daudzina līgojot.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas