Ai, Jānīša vakariņš, ...

Ai, Jānīša vakariņš,
Ozoliņu tērētājs:
Grib dārziņi, tīrumiņi
Grib meitiņu vainadziņi.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas