Lec, Jānīti, kur lekdams, ...

Lec, Jānīti, kur lekdams,
Lec kāpostu dārziņā!
Lai aug balti kāpostiņi.
Kā Jānīša cepurīte.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas