Lai pie tavas pieres egle ...

Lai pie tavas pieres egle
Zaļu plaukstu maigi liek,
Lai neviena bēda tevi
Jaunā gadā nesatiek.
Skaties vēl: Jaungada pantiņi