Kad baltu ziemas sarmu ...

Kad baltu ziemas sarmu
No kokiem nopurina vējš,
Lai Jaunais gads ar laimi atnāk,
Ik sapni īstenībā vērš.
Skaties vēl: Jaungada pantiņi