Tas nekas, ka daudz vēl snigs ...

Tas nekas, ka daudz vēl snigs
Tas nekas, ka soļi sniegā stigs.
Dzīvesprieka pietiks tam,
Kas tic saules stiprumam!
Skaties vēl: Jaungada pantiņi