Kā laimes asaras baltas ...

Kā laimes asaras baltas
Pasaulei pāri krīt sniegs.
Kūst dvēselē bēdas saltas,
Un sirdī ielīst prieks.
Skaties vēl: Jaungada pantiņi