Kad skaistu, baltu ziemas sarmu ...

Kad skaistu, baltu ziemas sarmu
No kokiem nopurina vējš,
Lai Jaunais gads nes īstu laimi
Un jaunus sapņus īstenībā vērš.
Skaties vēl: Jaungada pantiņi