Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, ...

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien!
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi