Jau pūpoli mežu ielokā zied, ...

Jau pūpoli mežu ielokā zied,
Un vizbulītes ēnā smaida.
Ik lapiņa saulei dziesmiņu dzied,
Un siltus sveicienus Tev sūta.
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi