Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, ...

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien.
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule, lai atspīd arvien.
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi