Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti, ...

Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,
Uz debesīm kas skatienus liek celt,
Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt,
Un pūpolkokos saules zeltu smelt.
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi