Mīksts un apaļš šis tik smaida. ...

Mīksts un apaļš šis tik smaida.
Pūpolītis svētkus gaida.
Kadiķītis blakus smej,
Saule pāri starus lej.
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi