Vai, vai, Lieldiena, ...

Vai, vai, Lieldiena,
Tavu garu gavēņu!
Apēdu māmiņai
Trīs pūru kaņepu,
Trīs pūru kaņepu,
Deviņus pīrāgus,
Šos garus gavēņus
Gavēdama.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi