Tā gaidu Lieldienu ...

Tā gaidu Lieldienu
Kā bāleliņu;
Aigāja garām
Kā rīta rasa.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi