Brāļi, brāļi, Liela diena, ...

Brāļi, brāļi, Liela diena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Aiz upītes kalniņā
Div` sudraba ozoliņi.
Kariet, brāļi, šūpulītes
Ozoliņa kārtiņām!
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi