Karat, brāļi, šūpulītes ...

Karat, brāļi, šūpulītes
Augsta kalna galiņā,
Lai redzēja tā māsiņa,
Kas tautiņu lejiņā!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi