Nekarat šūpulīti ...

Nekarat šūpulīti
Aramāi zemītēi
Aramāi zemītei
Zelta nauda apakšāi.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi