Man bāliņi pakāruši ...

Man bāliņi pakāruši
Niedru kaulu šūpolīti.
Saberzīšu saujiņā,
Palaidīšu vējiņā.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi