Es neiešu ne ar vienu ...

Es neiešu ne ar vienu
Šūpolēs šūpoties;
Ieš` ar savu bāleliņu,
Tas man viegli pašūpos.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi