Trīs gadi pazinu ...

Trīs gadi pazinu
Šūpoļu vietu:
Neauga mauriņš,
Ne dāboliņš.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu dzejoļi