Oliņ, boliņ, briku, braku ...

Oliņ, boliņ, briku, braku
Zaķis lien pa meža taku.
Pilnas ķepas raibu olu,
Galvā palaidnīgu domu!
Skaties vēl: Lieldienu pantiņi