Kalna galā balts un tīrs, ...

Kalna galā balts un tīrs,
Lieldienās stāv sniegavīrs.
Acu vietā olas baltas,
Bet uz galvas ausis staltas!
Skaties vēl: Lieldienu pantiņi