Ziemassvētki, Lieladiena, ...

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam dārgi laiki;
Ziemassvētki bluķi vilka,
Lieladiena šūpli kāra.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu pantiņi