Gudri mani bāleliņi, ...

Gudri mani bāleliņi,
Šķūnī kāra šūpulītes,
Lai māsai nesamirka
Vizulīša vainadziņš.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu pantiņi