Man pakāra brāleliņi ...

Man pakāra brāleliņi
Vizulīšu šūpolītes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolītes.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu pantiņi