Metat mani, metējiņi, ...

Metat mani, metējiņi,
Līdz mēnešam nemetat:
Mēnešami asi ragi
Noraus manu vainadziņu.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu pantiņi