Ej projām, ledutiņu, ...

Ej projām, ledutiņu,
Lai zālīte zaļojās,
Lai zālītes zaļojās,
Lai kumeļi barojās!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu pantiņi