Kariet, brāļi, šūpulītes Ozoliņa kārtiņām! Nāks māsiņa šūpoties Visas trejas Lieldieņas....

Kariet, brāļi, šūpulītes Ozoliņa kārtiņām! Nāks māsiņa šūpoties Visas trejas Lieldieņas.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Lieldienu pantiņi