Prieku, līksmi Līgo svētkos ...

Prieku, līksmi Līgo svētkos
Veiksmi saldos papardgrēkos
Tad vēl šasliks, uguns liesmas - 
Draugu pulkā līksmas dziesmas!
Skaties vēl: Līgo dziesmas