Es nopinu vainadziņu, ...

Es nopinu vainadziņu,
Visādām lapiņām,
Ziedēj’ manis vainadziņis,
Visādiem ziediņiem
Skaties vēl: Līgo dziesmas