Līgotāji, līgotāji, ...

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.
Skaties vēl: Līgo dziesmas