Pošaties, Jāņa bērni, ...

Pošaties, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu,
Jāņa diena spodra nāca,
Ugunīs mirdzēdama.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas