Grezni, grezni Jānīts jāja, ...

Grezni, grezni Jānīts jāja,
Nopušķotu kumeliņu,
Grezni dzied`a mūs māsiņa,
Rožu dārzu laistīdama.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas