Dod, Dieviņi, Jāņa tēvam, ...

Dod, Dieviņi, Jāņa tēvam,
Ilgu mūžu nodzīvot`i,
Dod tam zeltu, sudrabiņu,
Dod gudraju padomiņu.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas