Sanācieti, Jāņa bērni, ...

Sanācieti, Jāņa bērni,
Sagaidieti Jānu dienu,
Jāņu diena lepni nāca,
Ugunīši vizēdami.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas