Sīkas puķes, lielas puķes, ...

Sīkas puķes, lielas puķes,
Ziedēj' visu vasariņu,
Papardīte, gudriniece,
Tā ziedēja Jāņu naktī.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas