Jānīšam`i brālīšam`i, ...

Jānīšam`i brālīšam`i,
Caur cepuri mati auga,
Kad atnāca Jāņa diena,
Vainadziņa nevaj'dzēja.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas