Vai tās visas jaunas meitas, ...

Vai tās visas jaunas meitas,
Kas līgoja Jāņu nakti,
Vecas sievas māmuliņas,
Tās bij` īstas līgotājas.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas