Noriet saule vakarā, ...

Noriet saule vakarā,
Koku galus zeltīdama,
Pār pļavinu pāriedama,
Pļavas dziesmu nodziedāju.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas