Galdam kājas nolīkušas, ...

Galdam kājas nolīkušas,
Ne no zelta, sudrabiņa -
No ēdiena, dzērieniņa,
Jāņa bērnus mielojot.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas