Dieviņš sēja sudrabiņu ...

Dieviņš sēja sudrabiņu
Visu garu Jāņu nakti.
Sēj, Dieviņ, manu tiesu
Jele vienu birzumiņu!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas