Es sasēju Jāņa sieru ...

Es sasēju Jāņa sieru
Deviņiem stūrīšiem,
Lai redzēja Jāņa bērni,
Jāņa nakti sanākuši.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas