Jāņu māte sieru sēja, ...

Jāņu māte sieru sēja,
Medus kausu vidā lika;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašai viducītis.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas