Kas spīdēja, kas vizēja ...

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes istabā?
Tur spīdēja, tur vizēja
Jāņa mātes zīda kroņi.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas