Kas spīdēja, kas vizēja ...

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņu galda galiņā?
Tur spīdēja, tur vizēja
Jāņu mātes lieli sieri.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas