Dodi sieru, Jāņu māte, ...

Dodi sieru, Jāņu māte,
Nu ir Jāņu vakariņš!
Jāņa bērni nosaluši,
Tavus lopus pušķodami.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas